Menu:

PARAGLIDING MED MOTOR.




Krav for godkjent XC distanse utsjekk på motorisert paragliding er:

1.Kandidaten må inneha gyldig minimum paraglider sertifikat-trinn PP2

2.Kandidaten må forhåndsoppmeldes til Hang og Paragliderseksjonen (av instruktør)
3.Kandidaten må ha min. 10 godkjente starter og landinger (bevitnet av instruktør)
4.Min. 2 distanseturer bevitnet av instruktør minst en simulert motorstopp med simulert utelanding.

5.Kandidaten må ha min. 5 flytimer totalt med motor (bevitnet av instruktør)
6.Bestå skriftelig teoriprøve med instruktør til stede 

Godkjent utsjekk på paraglider med hjelpemotor kan du få her individuelt etter avtale. Dette forutsetter at kandidaten stiller med egen motor og at utsjekken foregår i regi av Humla paragliderklubb eller Hof paragliderklubb 
Godkjent instruktør:
Milan Lindauer 
Tlf:90208022

lindauer@frisurf.no 

Flyvingen skal loggføres i elektronisk loggbok på følgende adresse: http://no.flightlog.org/fl.html?l=2&country_id=160&a=60
Minstekrav for logging: Dato, pilotnavn. flysted, flytid, utstyr.

.